và Hoa Kỳ không hài lòng với Bắc Triều Tiên như vậy

TULAR:
hãy yêu cầu chính phủ tập hợp sức mạnh ngay cả khi nghe những lời lăng mạ

lẽ ra phải cùng nhau tạo ra một Quốc hội hoạt động

TULAR:
Người ta nói rằng nó sẽ được thực hiện

ⓒNewsis Trong khi Triều Tiên đơn phương cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong vào ngày 16

TULAR:
Không phải tất cả các quý tộc tham dự đều ủng hộ 'hòa bình do triều cống lãnh đạo' khi họ còn đương chức hay trên cơ sở thường xuyên sao

“Lên án chế độ Moon vì đã đàn áp đảng đối lập với chế độ độc tài Quốc hội”

TULAR:
rằng nghị quyết đã được nhận vào ngày 16

Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào thiếu sự tôn trọng lẫn nhau

TULAR:
” Nhà Xanh “Bài diễn thuyết của Kim Yeo-jung

người phát ngôn Kim Eun-hye của Đảng Thống nhất cho biết:

TULAR:
cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Lim Dong-won